U GESU’ SU ALTARI

O SIMU CA VENUTI A VISITARLA O MADRI DI NUI CHE CHIEDIAMO A TIA SIGNURI DI BONTAI GESUI CRISTU CHE MARIA PROTEGA AGNANA DA PANDEMIA O RE DELLA ETERNA VITA CELESTE TU O BAMBINU PRINCIPIU SENZA FINI TU SI O CRISTU SULLA ALTARI SI DU MUNDU SOVRANI SITTI.